Iv-laitteiston kunnolla ja puhtaudella on suuri merkitys kiinteistön sisäilman laatuun. alla esimerkkejä iv-kanavien kunnosta ennen sekä puhdistuksen jälkeen

Alla muutama kuva puhdistetuista kohteista ennen / jälkeen.